Lyngsø-Light____________________________________

OG

Ordet ’OG’ flydende på vandet
Bogstaverne dannes af plastikdunke og plastikflasker fra en dansk husholdning. 
 
Vi ved, at vores univers er et lukket system, hvor summen af energi er konstant. Vi ved, at når vi efterlader et fældet træ, kommer der dyr og mikroorganismer og sætter gang i en nedbrydningsproces, hvorefter træet transformeres og indgår i en ny sammenhæng.
Kan man antage, at det samme sker for plastik, således at kemikalierester og forskellige plastiktyper nedbrydes af lys, luft og bakterier i fysiske grundbestanddele og til sidst indgår i en større cyklus?
Vi lever i det geologerne betegner som den antropocæne tidsalder, hvor al natur enten er skabt eller påvirket af mennesker. Med titlen peger vi på det det ukendte som følger efter det antropocæne.

Betydning af ordet ’og’:
binder noget sammen
noget kommer før
noget kommer efter
idet ordet står alene, skal man selv indsætte et før og et efter
kan være spørgende – og?

Værket blev lavet i sommeren 2016 til Holstebro Kommune i anledning af KIMOs 25 års jubilæum. 
OG

The word ‘OG’ (and) floating on the water. The letters are formed from recycled plastic cans and plastic bottles from a Danish household.

We know that when a tree is cut down and left long enough on the ground a degradation process will take place and eventually the tree will transform and enter into a new life cycle.
We know that plastic exposed to light, air and bacteries eventually will crumble. .
But can plastic a man-made synthetic product decompose and enter into nature again like a tree?

OG (and) points to a connection between something that comes before and something that comes after. It can be questioning - and?

The work was made on commission of Holstebro Municipality on the occasion of KIMO's 25th anniversary in 2016.